Özel Güvenlik Görevlisi Olmak İsteyen Adaylar
Sakarya merkezinde kuruluşu yapılarak faaliyete geçen Kağan Özel Güvenlik şirketimizce özel güvenlik mesleği ile iştigal eden güvenlik görevlilerinin bilmesinde fayda olacağına inandığımız mesleki konularda haber ve bilgiler paylaşmayı kendimize görev addettik.
Özel Güvenlik ve Genel Kolluk İlişkisi
Özel güvenlik şirketimizin internet sayfasına gelen sorulardan bir tanesi özel dikkat çekici olmuş ve bu konuda Sakarya’da veya Sakarya dışında görev yapan özel güvenlik görevlilerine ışık tutması amacı ile bu soruyu cevaplandıralım istedik.