Yangın Söndürme Sistemleri

Yangın Söndürme Sistemleri

Yangın Söndürme Sistemleri Kıymetli cihaz, ekipman ve bilgilerin proses edilerek saklandığı bilgi işlem merkezleri ve bilgi depolanan arşivlerde, kısaca suyun söndürme etkisinin yeterli görülmediği veya su ile reaksiyona girebilecek maddelerin bulunduğu, depolandığı ve üretildiği hacimlerde kullanılır.  Sabit söndürme sistemlerini uluslar arası yönetmelik ve standartlarla belgelenmiş güvenilir teknoloji ve gazlarla, istenirse çözüme uygun diğer elektronik algılama ve otomasyon sistemlerine entegre ederek tesis etmektedir. 


Söndürücü gaz olarak en yaygın kullanımı olanlar; FM 200, FE 13, Argon ve CO2 kullanılmaya başlanmıştır. Ancak otomatik söndürme sistemlerinde “Total Flooding” uygulamalarında kullanılan her bir gazın avantaj ve dezavantajları vardır. Dolayısı ile sistem tasarlanırken, taleplerin ne olduğu gözden geçirilmeli ve buna uygun gaz seçimi yapılmalıdır. Alternatif temiz gaz olarak tanımlanmış gazlar aşağıda kısaca özetlenmiştir.


Otomatik söndürme sistemlerinde kullanılacak gaz tipi, insana ve çevreye olan etkilerinin yanı sıra korunacak hacim özelliklerine bağlı olarak ilk yatırım ve işletme maliyet faktörlerini dikkate alarak seçilmelidir.